Monroe

77 tekstów – auto­rem jest Mon­roe.

***

Po­pat­rz na wschodzące słońce,
Poczuj po­wiew wiat­ru we włosach.
Nic nig­dy nie trwa wiecznie,
Więc odejdź da­leko stąd
Bądź jak naj­bliżej mnie.
Ta ry­sa wy­ryta zbyt głęboko
Po­zos­ta­wiła bliznę.
Ale nie bój się
To bo­li je­dynie na sa­mym początku.
Za­nurzmy się szyb­ko we śnie..
To będzie wspa­niała dro­ga na dno,
Popłyną łzy, choć nienawidzimy
Słuchać ich dzięku.
Anioły poumierają
W ra­mionach demonów.
A my po­ciągniemy siebie
W dół. 

wiersz • 10 maja 2015, 22:13

***

Niena­widzi­cie mnie, na­zywa­cie suką
Na­zywa­cie czarną owcą
Ale jes­tem czymś, czym Wy nig­dy nie będziecie.
Mówi­cie, że nie mam żad­nej przyszłości,
Więc pop­ro­wadzę kam­pa­nię bólu i nienawiści.
Będę stąpać po was na mo­jej drodze
I zedrę uśmiechy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 listopada 2014, 12:28

***

Ty­le wspom­nień, które ut­ra­ciliśmy w płomieniach
Ty­le rzeczy, których już nig­dy nie ujrzymy
Ty­le uczuć, których już nie odtworzymy
Wszys­tko to, co było, co nas łączyło
Spoczy­wa pod naszy­mi stopami.
Ty­le in­tymności zniknęło zbyt szybko
Ty­le spojrzeń [...] — czytaj całość

wiersz • 11 czerwca 2014, 18:24

****

Niena­widzę swe­go ciała,
Wszys­tko tra­ci sens,
Czuję, jak­by coś kradło mi życie.
Jes­tem w in­nym świecie,
W świecie bólu i rozpaczy.
Pragnę już wrócić do siebie,
Poczuć się dob­rze w swym ciele,
Jed­nak bez Ciebie to niemożliwe.
Pot­rze­buję Cię, by stanąć na nogi
A Ty jes­teś zbyt daleko.
Pot­rze­buje Twej miłości,
Bo tyl­ko ona może mi pomóc.
Szu­kam Cię, szu­kam Siebie,
Nie chce być te­raz sama,
Pot­rze­buje wrócić już na ziemię. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 stycznia 2014, 00:16

***

Kocha­nie po­wiedz mi,
Czy ja jes­tem dla Ciebie całym światem?
Kocha­nie po­wiedz mi,
Czy jes­tem Twą jedyną?
Kocha­nie od­po­wiedz mi,
Czy od­da­my wszys­tko, by być zaw­sze razem?
Kocha­nie po­wiesz mi,
Że nasza miłość będzie wie­cznie namiętna?
Kocha­nie po­wiedz mi,
Czy będziesz dla mnie sięgać nieba?
Kocha­nie po­wiedz mi,
Czy po­kochałeś wszys­tkie mo­je kaprysy?
Kocha­nie od­po­wiedz mi,
Czy miłość może być aż tak piękna?
Kocha­nie obiecasz mi,
Że nasza miłość nig­dy nie wygaśnie? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 stycznia 2014, 01:50

„Tak bardzo kocham..”

Gdy spoglądasz na mnie
Tym uroczym spojrzeniem,
Gdy mówisz, że jes­tem
Twym małym marzeniem,
Gdy na swych kolanach
Ciągle mnie trzymasz,
Kiedy na tor­sie Twym
Leżę, jak na pie­rzy­nach
I kiedy jak Anioł, op­la­tasz
Mnie ciągłą troską,
Gdy czuję Twą miłość
Do mnie bijącą,
Gdy swym uśmie­chem sprawiasz,
Że jes­tem weselsza
I gdy w twoich ramionach
Czuję, że Jes­tem bezpieczna
Wtu­lam się w Ciebie.. A ty?
A Ty ciągle roz­pro­mieniasz me serce.. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 listopada 2013, 21:44

****

Chcę być Twoim pla­nem
Na przyszłość..
Twoją ko­bietą,
Którą wiel­biłbyś nad życie.
Twoim po­wodem
Do uśmiechu,
Do Życia..
Twoją tęsknotą,
Pragnieniem.
Twoim oczkiem
W głowie i w sercu..
I z Tobą kocha­ny, wie­cznie trwać 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 października 2013, 16:38

Miłości ma

Skar­bie, w twoich ra­mionach czas za szyb­ko mi ucieka
A wie­czność wy­da­je się być zbyt krótka.
Miłość do Ciebie, na­da­je kształt mo­je­mu sercu
Każda chwi­la z Tobą, na­pa­wa mnie radością
Two­je po­całun­ki sma­kują szcześciem,
A twój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 września 2013, 17:36

"Wybacz mi, że odchodzę.."

Pomóżcie wyb­rać mi jedną wer­sję te­go wier­sza, nie wiem która jest lep­sza. Dziękuję z góry.

"Wy­bacz mi, że odchodzę.."
Nig­dy ni­kogo nie kochałam, w sposób
Ja­ki kocham Ciebie..
Nie jes­tem na ty­le sil­na, byś odszedł
Ale otwiera [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 sierpnia 2013, 20:33

"Chłód dłoni.."

Siadasz na mym łóżku, ścis­kasz mo­je dłonie
Lecz one są już mar­twe i chłodne.
Po­tem przez chwilę widzisz ra­zem nas, ale to os­tatni raz
I o łzę uderza łza, po po­liczku płynie..
Wspom­nienia wi­rują, ulat­niają marzenia
A na us­tach czu­jesz po­całunków słod­ki smak,
Dreszcze na ple­cach od do­tyku masz..
Kocha­nie, to nasze­go pożeg­na­nia przyszedł czas,
A kiedy uj­rzeć zechcesz znów mą twarz, pamiętaj
Uśmie­chnij się do księżyca, jes­tem już częścią gwiazd. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 31 lipca 2013, 01:01
Monroe

Całe życie człowiek się zmienia ..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Monroe

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

10 maja 2015, 22:13Monroe do­dał no­wy tek­st ***

9 listopada 2014, 12:28Monroe do­dał no­wy tek­st ***

11 czerwca 2014, 18:24Monroe do­dał no­wy tek­st ***